Diensten

In ons leven krijgen we allemaal te maken met verlies. Verlies van een geliefde door de dood of het verbreken van een relatie. Verlies van gezondheid, werk, verwachtingen. Verlies van jezelf, je levenszin en/of je eigenwaarde. Maar ook verlies om wat er níet was of nooit zal zijn.

Verlies vraagt om rouwen, om stilstaan bij de gevoelens en gedachten die je overspoelen. Met aandacht, zorg en respect stilstaan bij het verlies geeft je
inzicht in wat je uit balans brengt. Helpt je te ontdekken wat je nodig hebt en bewust te worden van je innerlijke kracht. De kracht die noodzakelijk is
om weer heel te worden.

Rouwen doe je zelf, maar je hoeft het niet altijd alleen te doen.

Als begeleider maak ik gebruik van een ervaringsgerichte werkwijze. De belevings-wereld van de cliënt staat centraal. Het lichaam, het verstand, het gevoel
en de intuïtie vertellen ons de antwoorden die in ons aanwezig zijn. Naast inzichtgevende gesprekken gebruik ik verschillende methodieken die gericht zijn
op het hervinden van de kracht en het vertrouwen in jezelf. Op het her-inneren van je Eigen – Wijsheid.

Verlies?…Wat doe ik ermee?

Hoe leren we omgaan met de verliezen in ons leven? Hoe kunnen we een nieuwe balans vinden als het leven ons zo verwart. Alle verliezen vragen om aandacht, om erbij stil te staan.

Erbij stil durven staan… is al een hele vooruitgang.

Werkvormen

Individuele sessies

Ieder individueel traject wordt voorafgegaan met een intake van ongeveer 1 uur, waarna we samen kijken naar een eventueel vervolgtraject. Iedere sessie hierna duurt ongeveer 1,5 uur.

Verlieswerkgroepen

Na een intakegesprek van 1 uur, wordt er een groep samengesteld van minstens 4 tot maximaal 7 personen. Hierna volgen 4 groepsgesprekken van 1,5 uur, waarbij persoonlijke ervaringen gekoppeld worden aan kennisoverdracht.

Scholing bij groepsgesprekken

Voor diegene die verlieswerkgroepen willen begeleiden, bied ik een scholing aan van 3 keer 2 uur. Waarbij de aandacht ligt op kennisoverdracht en inzicht in eigen rouwproces.

Keukentafelgesprekken

Een informeel samenzijn van bijvoorbeeld een familie, een team, een vriendengroep, etc. die met een verlies geconfronteerd zijn. Waarbij er, onder het genot van een kopje koffie en een puntje appeltaart, inzicht en antwoorden verkregen worden op hun vragen rond rouwen.

Ondersteuning van leerkrachten / ouders op basisonderwijs

De leerkrachten en/of ouders ondersteunen bij het begeleiden van kinderen die met rouw geconfronteerd worden.